Trang nhất»Hợp đồng mẫu

Danh mục chính

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
04.37577.520 - 04.2218.1239

Mr Thanh : 0977.18.13.18
Yahoo! Messenger: giupviecviet1

Mr Thủy : 0977.18.17.18
tn
gv
GD
tt
pn
ld

Hợp đồng mẫu các loại dịch vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                            

HỢP ĐỒNG 01
(V/v: Giới thiệu giúp việc, tạp vụ chưa qua đào tạo)
Số: …./HĐ -01
 
 • Căn cứ Bộ luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ Luật Thương mại được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 16/06/2005;
 • Căn cứ nhiệm vụ  năm 2012-2013 về việc giới thiệu việc làm miễn phí cho đoàn viên thanh niên, sinh viên , người lao động phổ thông .
 • Căn cứ nhu cầu của 3 bên.
Hôm nay, ngày ……tháng…….năm 20…., tại Văn phòng Viện Kinh tế và Công nghệ Thông tin, chúng tôi gồm:
 
Bên A: (Bên giới thiệu) Viện Kinh tế và Công nghệ Thông tin.
          Địa chỉ:                Số 1, phố Hoài Thanh, Khu đô thị Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội
          Điện thoại:           0437.577.520 – 0977.18.17.18
          Tài khoản:           020010696871
          Mở tại:                 Ngân hàng Sacombank –
Phòng giao dịch Lê Đức Thọ, Chi nhánh Đông Đô
          Chủ tài khoản:     Viện Kinh tế và Công nghệ thông tin
          Người đại diện:   
ÔNG Trần Hải Dương                Chức vụ: Chánh Văn phòng
Bên B: (Người lao động)
          Ông/bà:                ………………………………………………
          Địa chỉ:                 ……………………………………
          Điện thoại:           …………………………………………
          Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………
          Số CMND/HC:    ………………. Ngày cấp: …………. Nơi cấp:…
Bên C: (Người sử dụng lao động)
            Ông/bà:                …………………………………………………
          Địa chỉ:                ……………………………………………………
          Điện thoại:           ……………………………..
          Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………
          Số CMND/HC:    ………………. Ngày cấp: ……………Nơi cấp:……
Sau khi trao đổi bàn bạc, ba bên tự nguyện thỏa thuận thống nhất ký kết hợp đồng cam kết thực hiện theo những điều khoản sau đây:
Điều I: Bên A:Viện Kinh tế và Công nghệ thông tin
 • Bên A nhận hồ sơ xin việc của Bên B, kiểm tra, đảm bảo sức khỏe, lý lịch, nhân thân của bên B. Bên A không có trách nhiệm đào tạo nghiệp vụ cho bên B.
 • Giới thiệu bên B (người lao động) làm việc: ….……………………………….. tại nhà bên C (người thuê lao động).
 • Bên A giới thiệu việc làm miễn phí cho người lao động theo đúng tôn chỉ hoạt động và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
 • Trong vòng 07 ngày kể từ khi ký hợp đồng nếu bên C có nguyện vọng thay đổi người thì bên A chịu trách nhiệm thay người cho bên C (không quá hai lần).
 • Bên A chỉ có trách nhiệm giới thiệu công việc và người lao động cho hai bên, mọi vấn đề liên quan xảy ra giữa hai bên trong quá trình làm việc Bên A không có trách nhiệm giải quyết. Mọi sự việc xảy ra được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Điều II: Bên B (Người lao động)
 • Người lao động ở nhà bên C (hoặc làm theo giờ) theo thỏa thuận, và có trách nhiệm bảo vệ tài sản của bên C.
 • Tuyệt đối không gian lận, nếu bị phát hiện sẽ bị khởi tố trước pháp luật.
 • Cam kết làm việc lâu dài, ít nhất là 03 tháng.
Điều III: Bên C (Người thuê lao động)
 • Thanh toán tiền lương theo thỏa thuận trực tiếp với bên B số tiền là: ……………… (Bằng chữ: …………………………………………………………………..……)
 • Đảm bảo quyền lợi chính đáng, thời gian trả lương đối với người lao động. Chịu chi phí thuốc men cho người lao động bị ốm tại gia đình mình. (Đối với những bệnh thông thường như: cảm, ho, sốt…)
 • Sử dụng lao động trên cơ sở tuân thủ các yêu cầu của luật lao động qui định và thoả thuận với bên B.
 • Bên C nhận lao động và thoả thuận với lao động trực tiếp tại địa điểm củabên A
 • Bên C chủ động thoả thuận với người lao động khi trả lương hàng tháng( trả trước, trả sau, tạm ứng) để đảm bảo giàng buộc trách nhiệm với người lao động. 
Điều IV: Điều khoản chung:
 • Các bên bảo vệ nhau, không xúc phạm lẫn nhau, coi trọng nhau như người thân trong gia đình. Nếu có mâu thuẫn gì hoặc không hài lòng thì các bên bàn bạc để giải quyết trên tinh thần thấu hiểu lẫn nhau để đạt kết quả tốt nhất.
 • Bên C hỗ trợ tiền dịch vụ ngay cho bên A là: ……………………………….. (Bằng chữ: ………………………………………………………………………..)
 • Người lao động muốn nghỉ hẳn phải thông báo cho bên C trước 15 ngày để tiện sắp xếp. Nếu không báo trước thì bên C chỉ trả tiền lương theo cách: Lấy tiền lương tương ứng với số ngày làm việc của tháng đó trừ đi chi phí dịch vụ mà bên C đã thanh toán cho bên A.
 • Trước khi hợp đồng được ký, 03 (ba) bên có trách nhiệm đọc qua hợp đồng và hiểu tất cả nội dung của hợp đồng. Hợp đồng được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bản.
 
   Bên A                                          Bên B                                            Bên C
   (Bên giới thiệu)                     (Người lao động)                 (Người thuê lao động)      
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             
                                                                                                               
HỢP ĐỒNG 02
(V/v: g
iới thiệu giúp việc, tạp vụ đã qua đào tạo)
Số: …./HĐ -02
 • Căn cứ Bộ luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ Luật Thương mại được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 16/06/2005;
 • Căn cứ nhiệm vụ năm 2012-2013 về việc giới thiệu việc làm miễn phí cho đoàn viên thanh niên, sinh viên , người lao động phổ thông .
 • Căn cứ nhu cầu của 3 bên.
Hôm nay, ngày ……tháng…….năm 20…., tại Văn phòng Viện Kinh tế và Công nghệ Thông tin, chúng tôi gồm:
 
Bên A: (Bên giới thiệu) Viện Kinh tế và Công nghệ Thông tin.
          Địa chỉ:                Số 1, phố Hoài Thanh, Khu đô thị Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội
          Điện thoại:           0437.577.520 – 0977.18.17.18
          Tài khoản:           020010696871
          Mở tại:                 Ngân hàng Sacombank – Phòng giao dịch Lê Đức Thọ, Chi nhánh Đông Đô
          Chủ tài khoản:     Viện Kinh tế và Công nghệ thông tin
          Người đại diện:    Tr
ần Hải Dương                Chức vụ: Chánh Văn phòng
Bên B: (Người lao động)
          Ông/bà:                …………………………………………………
          Địa chỉ:                 ………………………………………………
          Điện thoại:           ……………………………
          Hộ khẩu thường trú: …………………………………………
          Số CMND/HC:    ………………. Ngày cấp: …………. Nơi cấp:……….
Bên C: (Người thuê lao động)
          Ông/bà:                …………………………………………………
          Địa chỉ:                …………………………………………………
          Điện thoại:           ……………………………..
          Hộ khẩu thường trú: …………………………………
          Số CMND/HC:    ………………. Ngày cấp: ……………Nơi cấp:
Sau khi trao đổi bàn bạc, ba bên tự nguyện thỏa thuận thống nhất ký kết hợp đồng cam kết thực hiện theo những điều khoản sau đây:
Điều I: Bên A: Viện Kinh tế và Công nghệ TT
 • Bên A phỏng vấn bên B, xác minh đầy đủ giấy tờ: chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, sơ yếu lý lịch, đơn xin việc, khám sức khỏe.
 • Bên A chịu trách nhiệm: định hướng nghề nghiệp cho bên B, đào tạo các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản: Kỹ năng giao tiếp, làm vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, các kỹ năng đặc thù theo yêu cầu công việc: nấu ăn, nấu ăn cho người nước ngoài, trông trẻ, trông người già, trông người bệnh, vận hành máy móc thiết bị gia đình, văn phòng….
 • Giới thiệu bên B (người lao động) làm việc: ….……………………………….. tại nhà bên C (người thuê lao động).
 • Trong vòng 07 ngày kể từ khi ký hợp đồng nếu bên C có nguyện vọng thay đổi người thì bên A chịu trách nhiệm thay người cho bên C (không quá hai lần và bên C không phải trả thêm phí dịch vụ cho bên A).
 • Bên A chỉ có trách nhiệm giới thiệu công việc và người lao động cho hai bên, mọi vấn đề liên quan xảy ra giữa hai bên trong quá trình làm việc Bên A không có trách nhiệm giải quyết. Mọi sự việc xảy ra được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Điều II: Bên B (Người lao động)
 • Bên B nộp hồ sơ trực tiếp tại bên A và được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn tại bên A. Bên B đặt cọc cho bên A số tiền là: …………… VNĐ (Bằng chữ: ………………………………………………… đồng) (Số tiền này được trả lại cho bên B sau 03 tháng bên B làm việc cho khách hàng của bên A giới thiệu).
 • Cam kết làm việc lâu dài, ít nhất là 03 tháng.
 • Trong trường hợp chưa hết thời hạn cam kết là 03 (ba) tháng, bên B không muốn làm việc cho bên C hoặc bên C xét thấy bên B không phù hợp để làm việc (lý do hai bên cùng thống nhất) thì bên B phải báo lại cho bên A để bên A sắp xếp công việc. Nếu bên B tự ý bỏ việc, không báo lại thì không được hoàn lại phí đặt cọc.
 • Người lao động ở nhà bên C (hoặc làm theo giờ) theo thỏa thuận, và có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn tài sản của bên C.
 • Tuyệt đối không gian lận, nếu bị phát hiện sẽ bị khởi tố trước pháp luật.
Điều III: Bên C (Người thuê lao động)
 • Thanh toán tiền lương theo thỏa thuận trực tiếp với bên B số tiền là: ……………… (Bằng chữ: …………………………………………………………………..……)
 • Đảm bảo quyền lợi chính đáng, thời gian trả lương đối với người lao động. Chịu chi phí thuốc men cho người lao động bị ốm tại gia đình mình. (Đối với những bệnh thông thường như: cảm, ho, sốt…)
 • Sử dụng lao động trên cơ sở tuân thủ các yêu cầu của luật lao động qui định và thoả thuận với bên B.
  Điều IV: Điều khoản chung:
 • Các bên bảo vệ nhau, không xúc phạm lẫn nhau, coi trọng nhau như người thân trong gia đình. Nếu có mâu thuẫn gì hoặc không hài lòng thì các bên bàn bạc để giải quyết trên tinh thần thấu hiểu lẫn nhau để đạt kết quả tốt nhất.
 • Bên C hỗ trợ tiền dịch vụ ngay cho bên A là: ……………………………….. (Bằng chữ: ………………………………………………………………………..)
 • Người lao động muốn nghỉ hẳn phải thông báo cho bên C trước 15 ngày để tiện sắp xếp. Nếu không báo trước thì bên C chỉ trả tiền lương theo cách: Lấy tiền lương tương ứng với số ngày làm việc của tháng đó trừ đi chi phí dịch vụ mà bên C đã thanh toán cho bên A.
 • Trước khi hợp đồng được ký, 03 (ba) bên có trách nhiệm đọc qua hợp đồng và hiểu tất cả nội dung của hợp đồng. Hợp đồng được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bản.
 Bên A                                          Bên B                                            Bên C
 (Bên giới thiệu)                     (Người lao động)                 (Người thuê lao động)
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                               
HỢP ĐỒNG( Lao động đã qua đào tạo)
(V/v: Cung cấp người giúp việc, tạp vụ theo giờ)
Số: …./HĐ -03
 • Căn cứ Bộ luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ Luật Thương mại được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 16/06/2005;
 • Căn cứ nhiệm vụ năm 2012-2013 về việc giới thiệu việc làm miễn phí cho đoàn viên thanh niên, sinh viên , người lao động phổ thông .
 • Căn cứ nhu cầu của 3 bên.
Hôm nay, ngày ……tháng…….năm 20…., tại Văn phòng Viện Kinh tế và Công nghệ Thông tin, chúng tôi gồm:
Bên sử dụng dịch vụ (Bên A):
Ông/bà: …………………………………………… Ngày sinh: ……………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………….…………. Di động: ……………………
CMTND: …………………….Ngày cấp: ………….…… Nơi cấp: ……...
Bên cung cấp dịch vụ(Bên B):  Viện Kinh tế và Công nghệ Thông tin.
          Địa chỉ:                Số 1, phố Hoài Thanh, Khu đô thị Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội
          Điện thoại:           0437.577.520 – 0977.18.17.18
          Tài khoản:                     020010696871
          Mở tại:                 Ngân hàng Sacombank – Phòng giao dịch Lê Đức Thọ, Chi nhánh Đông Đô
          Chủ tài khoản:              Viện Kinh tế và Công nghệ thông tin
          Người đại diện:    Trần Hải Dương               Chức vụ: Chánh văn phòng
 
Sau khi trao đổi, thoả thuận hai bên đồng ý ký kết hợp đồng  theo giờ với những điều khoản và điều kiện sau đây:
Điều 1: Thời gian, địa điểm bên B cung cấp dịch vụ cho bên A
1.1. Thời gian cung cấp dịch vụ:
      - Thời gian:  ……….. giờ đến ………….giờ. (………..giờ/ngày)
      - Các ngày trong tuần: ..............................................................................
      - Tổng số giờ trong tháng: ..................................................................
1.2.  Địa điểm làm việc: .............................................................................................
1.3. Thời hạn hợp đồng : …....... ................(tháng) 
Kể từ ngày…..... tháng …...... năm ......       Đến hết ngày….... tháng ….. năm ......
1.4. Giá theo giờ:  ………………………..……VNĐ/giờ (……………………………………)
1.5. Giá theo tháng: ……………….……….. VNĐ/tháng (……………………………………)
1.6. Nhân viên bên B được nghỉ các ngày lễ (1/1 dương lịch, 10/3 âm lịch, 30/4, 1/5, 2/9, 07 ngày tết Nguyên Đán). Nếu bên A yêu cầu làm ngày lễ và được sự đồng ý của bên B, thì mức phí tính gấp 2 lần ngày thường.
Điều 2 : Nội dung công việc
……………………………………………………………...............................................................
Điều 3 : Phí dịch vụ và phương thức thanh toán
3.1. Bên A đặt cọc cho bên B số tiền là:………………….……. VNĐ
(Bằng chữ: …………………………………..……………………)( Số tiền này thu ngay khi ký hợp đồng và hoàn trả khi thanh lý hợp đồng).
Phí dịch vụ hàng tháng: Bên A thanh toán phí dịch vụ theo từng tháng cho bên B.
Tổng tiền thanh toán = Tổng số giờ làm việc/tháng x Đơn giá (mục 1.4)(giá này chưa gồm VAT)
3.2. Ngày thanh toán: Ngày 28 -31 hàng tháng(tuỳ theo tháng thừa tháng thiếu)
3.3. Phương thức thanh toán:
- Tiền mặt: thanh toán tại nhà của bên A do nhân viên của bên B đến thu (phải có giấy giới thiệu và phiếu thu của bên B) hoặc bên A đến nộp trực tiếp tại văn phòng của bên B.
- Chuyển khoản: Bên A ghi rõ số hợp đồng trong mục đích chuyển khoản, gửi vào tài khoản sau trên của Viện kinh tế và Công nghệ thông tin
- Sau ngày mùng 5 của tháng kế tiếp, bên A vẫn chưa thanh toán cho bên B phí dịch vụ thì phải chịu phạt 10% tổng số tiền dịch vụ chậm trả
của tháng đó.
Điều 4 : Quyền lợi và trách nhiệm của bên A
4.1.  Trong thời hạn bên A sử dụng dịch vụ của bên B: Bên A xét thấy người lao động của bên B không phù hợp (lý do được hai bên cùng thống nhất), thì bên A có quyền yêu cầu bên B thay đổi người lao động. Nếu sau 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu thay đổi người lao động của bên A; bên B không đáp ứng được thì bên A có quyền thanh lý hợp đồng(bên A phải thanh toán đầy đủ giờ làm của người lao động trước khi thanh lý hợp đồng)
4.2. Bên A có quyền kiểm tra vật dụng cá nhân của người lao động bên B trước khi vào và khi về, yêu cầu người lao động không đưa người lạ vào địa điểm của bên A trong thời gian làm việc.
4.3.  - Trong trường hợp nghi ngờ nhân viên bên B có hành vi trộm cắp tài sản của bên A (không tính hiện kim: vàng, bạc, tiền mặt, kim loại quý… bên A có trách nhiệm bảo quản) nhưng chưa có kết luận của cơ quan điều tra, bên A không được cung cấp thông tin cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của bên B. Nếu vi phạm bên A phải bồi thường cho bên B tất cả các thiệt hại do ảnh hưởng bởi những thông tin bên A cung cấp. Giá trị bồi thường được thỏa thuận giữa hai bên hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định;
            - Trong trường hợp nhân viên bên B có hành vi trộm cắp tài sản của bên A (không tính hiện kim: vàng, bạc, tiền mặt, kim loại quý….) theo kết luận của cơ quan điều tra có thẩm quyền thì bên B chịu trách nhiệm thi hành các quyết định của cơ quan pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho bên A. Nếu là đền bù tài sản, bên B chịu trách nhiệm nhưng không vượt quá 50% giá trị tài sản được định giá tại thời điểm hiện tại, và số tiền không vượt quá 10.000.000 VNĐ (mười triệu đồng).
4.4.  Trường hợp bên A có nhu cầu tăng giờ đột xuất cần trao đổi trực tiếp với bên B. Bên B có quyền từ chối hoặc đồng ý phục vụ. Trường hợp tăng giờ mang tính chất thường xuyên thì bên A trao đổi trực tiếp với bên B để sửa đổi, bổ sung hợp đồng. Bên B không chịu trách nhiệm bảo vệ bất kỳ quyền lợi gì cho bên A khi người lao động của bên B làm việc ngoài thời gian thể hiện trên hợp đồng.
4.5. Trong quá trình người lao động của bên B làm việc tại bên A, thì bên A có trách nhiệm bảo quản các tài sản, vật dụng, trang thiết bị có giá trị tránh mất  mát, hư hỏng.
4.6. Bên A không giao chìa khóa, tài sản có giá trị cho người lao động của bên B quản lý, vì nếu xẩy ra mất mát bên B không chịu trách nhiệm.
4.7. Bên A không được tạm ứng lương hay cho người lao động bên B vay mượn tiền hoặc các tài sản khác.
4.8. Bên A không được tự ý thỏa thuận  hoặc chủ động thống nhất với người lao động bên B để làm các việc sai với nội dung hợp đồng đã ký với bên B, thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bên A phải thanh toán toàn bộ phí dịch vụ đã sử dụng, không được hoàn trả phí đặt cọc tại điểm 3.1. 
4.9. Bên A cung cấp đầy đủ dụng cụ lao động cho người lao động bên B (chổi, khăn, hóa chất tẩy rửa….)
4.10. Thanh toán phí dịch vụ đầy đủ, đúng thời hạn đã nêu tại Điều 3 của Hợp đồng này
Điều 5 : Quyền lợi và trách nhiệm của bên B
5.1. Bên B đảm bảo lý lịch, nhân thân của người lao động khi cử đến làm việc tại địa điểm của bên A.
5.2. Bên B đảm bảo người lao động được cử đến làm việc tại địa điểm của bên A đủ sức khỏe làm việc, đủ năng lực hành vi dân sự và không mắc các bệnh truyền nhiễm.
5.3. Bên B có quyền thanh lý hợp đồng khi bên A không đảm bảo các điều kiện làm việc như an toàn lao động, môi trường làm việc có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người lao động bên B. Trong trường hợp bên A có những việc làm như xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quấy rối tình dục hoặc che dấu không cho người lao động bên B biết về môi trường lao động nguy hiểm, không đảm bảo an toàn lao động thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ngay lập tức, không phải hoàn trả lại số tiền đã nhận đặt cọc của bên A, yêu cầu bên A thanh toán phí dịch vụ đã sử dụng và bên A phải chịu trách nhiệm các hậu quả gây ra đối với người lao động bên B.
5.4. Trong trường hợp bên B tăng phí dịch vụ, phải thông báo trước cho bên A ít nhất là 07 ngày. Nếu bên A đồng ý thì tiếp tục hợp đồng, nếu bên A không đồng ý thì tiến hành thanh lý hợp đồng.
5.5. Trong thời gian phục vụ và trong vòng 02 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng dịch vụ. Nếu bên A có biểu hiện thỏa thuận hoặc thuyết phục người lao động bên B làm việc trực tiếp hoặc giới thiệu với khách hàng khác mà không thông qua bên B thì bên A phải chịu phạt 10.000.000 VNĐ ( mười triệu đồng)/một trường hợp, và bên B có quyền công khai thông tin khách hàng vi phạm lên trên website, báo đài và các cơ quan truyền thông khác. Nếu bên A có nguyện vọng muốn nhận người lao động bên B vào làm việc trực tiếp thì bên B sẽ chuyển nhượng cho bên A. Phí chuyển nhượng do hai bên thỏa thuận.
Điều 6: Cam kết chung
6.1. Hai bên cam kết hợp tác, thực hiện đúng và đầy đủ các khoản đã thoả thuận trong hợp đồng này.
6.2. Nếu một trong hai bên có nhu cầu thay đổi nội dung hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng thì phải báo trước bằng văn bản cho bên còn lại ít nhất 15 ngày.
6.3. Bên A đảm bảo không dò hỏi mức lương cũng như các chế độ đãi ngộ của bên B đối với người lao động, ngoài ra bên A có trách nhiệm giữ bí mật về hợp đồng ký kết với bên B cũng như phí dịch vụ hàng tháng phải thanh toán cho bên B. Nếu vi phạm bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không hoàn trả phí đặt cọc tại điểm 3.1.
6.4. Bên A sẽ không được hoàn trả phí đặt cọc tại điểm 3.1 của hợp đồng này nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
6.5. Sau tối đa 15 ngày, kể từ ngày hai bên tiến hành ký hợp đồng mà bên B không sắp xếp nhân sự ổn định công việc được cho bên A thì hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng và bên B có nghĩa vụ hoàn trả lại phí đặt cọc tại điểm 3.1.
6.6. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần thương lượng, hợp tác cùng có lợi. Nếu không thành, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền. Mọi chi chí pháp lý phát sinh do bên có lỗi chịu.
6.7. Thanh lý hợp đồng:
- Trước khi hai bên hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng 1 ngày bên A phải thanh toán toàn bộ chi phí sử dụng dịch vụ cho bên B. Trong vòng 05 ngày làm việc sau đó, bên B có trách nhiệm cử nhân viên hoàn trả lại số tiền chênh lệch (nếu có) và tiền đặt cọc mà bên B đã nhận.
- Sau khi thực hiện xong các điều khoản, hợp đồng xem như đã được thanh lý.
Điều 7 : Điều khoản thi hành
7.1       Mọi sự sửa đổi, bổ sung đối với các điều khoản trong hợp đồng này phải được lập thành văn bản và ký xác nhận của cả hai bên. Khi đó, văn bản ấy được xem như là một thể thống nhất không thể tách rời và có hiệu lực thi hành như hợp đồng này.
7.2       Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình
7.3       Hai bên đã tự đọc hợp đồng, đã hiểu và đồng ý với các điều khoản trong hợp đồng và ký vào hợp đồng với nhau. Hai bên cam kết việc ký kết hợp đồng này là tự nguyện, không do ép buộc hay lừa gạt. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng sẽ chấm dứt khi các bên đã thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng và phụ lục hợp đồng kèm theo (nếu có) hoặc theo thoả thuận.
7.4       Hợp đồng này gồm bốn (04) trang, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản đều có giá trị pháp lý như nhau.
 
ĐẠI DIỆN BÊN A
Ký, họ tên
ĐẠI DIỆN BÊN B
Ký, họ tên
                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                               
HỢP ĐỒNG(Lao động đã qua đào tạo)
(V/v: Gioi thieu
người giúp việc, tạp vụ theo tháng)
Số: …./HĐ-04
 • Căn cứ Bộ luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ Luật Thương mại được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 16/06/2005;
 • Căn cứ nhiệm vụ năm 2012-2013 về việc giới thiệu việc làm miễn phí cho đoàn viên thanh niên, sinh viên, người lao động phổ thông .
 • Căn cứ nhu cầu của 3 bên.
Hôm nay, ngày ……tháng…….năm 20…., tại Văn phòng Viện Kinh tế và Công nghệ Thông tin, chúng tôi gồm:
Bên sử dụng dịch vụ (Bên A):
Ông/bà: …………………………………………… Ngày sinh: ……………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………….…………. Di động: ……………………
CMTND: …………………….Ngày cấp: ………….…… Nơi cấp: ……...
Bên cung cấp dịch vụ(Bên B): Viện Kinh tế và Công nghệ Thông tin.
          Địa chỉ:                Số 1, phố Hoài Thanh, Khu đô thị Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội
          Điện thoại:           0437.577.520 – 0977.18.17.18
          Tài khoản:                     020010696871
          Mở tại:                 Ngân hàng Sacombank – Phòng giao dịch Lê Đức Thọ, Chi nhánh Đông Đô
          Chủ tài khoản:              Viện Kinh tế và Công nghệ thông tin
          Người đại diện:    Trần Hải Dương              Chức vụ: Chánh văn phòng
 
Sau khi trao đổi, thoả thuận hai bên đồng ý ký kết hợp đồng với những điều khoản và điều kiện sau đây:


Điều 1: Thời gian, địa điểm bên B cung cấp dịch vụ cho bên A
1.1. Thời gian bắt đầu cung cấp dịch vụ : ................................................................................................
1.2.  Địa điểm làm việc: ...........................................................................................................................
1.3. Thời hạn hợp đồng : …....... tháng.  
Kể từ ngày…..... tháng …...... năm ......       Đến hết ngày….... tháng ….. năm ......
1.4. Giá theo tháng: ……………….……….. VNĐ/tháng (……………………………………)
1.5. Nhân viên bên B được nghỉ trưa từ 30-60 phút, nghỉ tối trước 23h hàng ngày, được nghỉ 02 ngày/tháng, các ngày lễ (1/1 dương lịch, 10/3 âm lịch, 30/4, 1/5, 2/9, 07 ngày tết Nguyên Đán). Nếu bên A yêu cầu làm ngày lễ và được sự đồng ý của người lao động bên B, phí tính gấp 2 lần ngày thường.
Điều 2 : Nội dung công việc
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Điều 3 : Phí dịch vụ và phương thức thanh toán
3.1. Phí dịch vụ hàng tháng: Bên A thanh toán phí dịch vụ 03 tháng/lần cho bên B ngay khi ký hợp đồng, các kỳ  thanh toán tiếp theo vào ngày đầu tiên của kỳ mới.
Tổng tiền thanh toán =  Số tháng x Đơn giá (mục 1.4)(không gồm VAT)
3.2. Phương thức thanh toán:
- Tiền mặt: thanh toán tại nhà của bên A do nhân viên của bên B đến thu (phải có giấy giới thiệu và phiếu thu của bên B) hoặc bên A trực tiếp đến nộp tại văn phòng của bên B( lần thanh toán đầu tiên nộp ngay khi ký hợp đồng)
- Chuyển khoản: Bên A ghi rõ số hợp đồng trong mục đích chuyển khoản, gửi vào tài khoản trên

- Sau ngày mùng 5 hàng tháng, bên A vẫn chưa thanh toán cho bên B phí dịch vụ thì phải chịu phạt 10% tổng số tiền dịch vụ chậm trả trong tháng.
Điều 4 : Quyền lợi và trách nhiệm của bên A


4.1.  Trong thời hạn bên A sử dụng dịch vụ của bên B: Bên A xét thấy người lao động của bên B không phù hợp (lý do được hai bên cùng thống nhất), thì bên A có quyền yêu cầu bên B thay đổi người lao động. Nếu sau 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu thay đổi người lao động của bên A; bên B không đáp ứng được thì bên A có quyền thanh lý hợp đồng(bên A phải thanh toán đầy đủ giờ làm của người lao động trước khi thanh lý hợp đồng)
4.2. Bên A có quyền kiểm tra vật dụng cá nhân của người lao động bên B trước khi vào và khi về, yêu cầu người lao động không đưa người lạ vào địa điểm của bên A trong thời gian làm việc.
4.3.  - Trong trường hợp nghi ngờ người lao động bên B có hành vi trộm cắp tài sản của bên A (không tính hiện kim: vàng, bạc, tiền mặt, kim loại quý… bên A có trách nhiệm bảo quản) nhưng chưa có kết luận của cơ quan điều tra, bên A không được cung cấp thông tin cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào làm ảnh hường đến uy tín, thương hiệu của bên B. Nếu vi phạm bên A phải bồi thường cho bên B tất cả các thiệt hại do ảnh hưởng bởi những thông tin bên A cung cấp. Giá trị bồi thường được thỏa thuận giữa hai bên hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định;
            - Trong trường hợp người lao động bên B có hành vi trộm cắp tài sản của bên A (không tính hiện kim: vàng, bạc, tiền mặt, kim loại quý….) theo kết luận của cơ quan điều tra có thẩm quyền thì bên B chịu trách nhiệm thi hành các quyết định của cơ quan pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho bên A. Nếu là đền bù tài sản, bên B chịu trách nhiệm nhưng không vượt quá 50% giá trị tài sản được định giá tại thời điểm hiện tại, và số tiền không vượt quá 10.000.000 VNĐ (mười triệu đồng).
4.4. Trong quá trình người lao động của bên B làm việc tại bên A, thì bên A có trách nhiệm bảo quản các tài sản, vật dụng, trang thiết bị có giá trị tránh mất  mát, hư hỏng.
4.5. Bên A không giao chìa khóa, tài sản có giá trị cho người lao động của bên B quản lý, vì nếu xẩy ra mất mát bên B không chịu trách nhiệm.
4.6. Bên A không được tạm ứng lương hay cho người lao động bên B vay mượn tiền hoặc các tài sản khác.
4.7. Bên A không được tự ý thỏa thuận  hoặc chủ động thống nhất với người lao động bên B để làm các việc sai với nội dung hợp đồng đã ký với bên B, thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bên A phải thanh toán toàn bộ phí dịch vụ đã sử dụng, không được hoàn trả phí đặt cọc tại điểm 3.1. 
4.8. Bên A cung cấp đầy đủ dụng cụ lao động cho người lao động bên B (chổi, khăn, hóa chất tẩy rửa….)
4.9. Thanh toán phí dịch vụ đầy đủ, đúng thời hạn đã nêu tại Điều 3 của Hợp đồng này

Điều 5 : Quyền lợi và trách nhiệm của bên B
5.1. Bên B đảm bảo lý lịch, nhân thân của người lao động khi cử đến làm việc tại địa điểm của bên A.
5.2. Bên B đảm bảo người lao động được cử đến làm việc tại địa điểm của bên A đủ sức khỏe làm việc, đủ năng lực hành vi dân sự và không mắc các bệnh truyền nhiễm.
5.3. Bên B có quyền thanh lý hợp đồng khi bên A không đảm bảo các điều kiện làm việc như an toàn lao động, môi trường làm việc có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người lao động bên B. Trong trường hợp bên A có những việc làm như xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quấy rối tình dục hoặc che dấu không cho người lao động bên B biết về môi trường lao động nguy hiểm, không đảm bảo an toàn lao động thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ngay lập tức, không hoàn trả phí dịch vụ đã nhận trước của bên A, đồng thời bên A phải chịu trách nhiệm các hậu quả gây ra đối với người lao động bên B.
5.4. Trong trường hợp bên B tăng phí dịch vụ, phải thông báo trước cho bên A ít nhất là 07 ngày. Nếu bên A đồng ý thì tiếp tục hợp đồng, nếu bên A không đồng ý thì tiến hành thanh lý hợp đồng.
5.5. Trong thời gian phục vụ và trong vòng 02 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng dịch vụ. Nếu bên A có biểu hiện thỏa thuận hoặc thuyết phục người lao động bên B làm việc trực tiếp hoặc giới thiệu với khách hàng khác mà không thông qua bên B thì bên A phải chịu phạt 10.000.000 VNĐ ( mười triệu đồng)/một trường hợp, và bên B có quyền công khai thông tin khách hàng vi phạm lên trên website, báo đài và các cơ quan truyền thông khác. Nếu bên A có nguyện vọng muốn nhận người lao động bên B vào làm việc trực tiếp thì bên B sẽ chuyển nhượng cho bên A. Phí chuyển nhượng do hai bên thỏa thuận.
Điều 6: Cam kết chung
6.1. Hai bên cam kết hợp tác, thực hiện đúng và đầy đủ các khoản đã thoả thuận trong hợp đồng này.
6.2. Nếu một trong hai bên có nhu cầu thay đổi nội dung hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng thì phải báo trước bằng văn bản cho bên còn lại ít nhất 15 ngày.
6.3. Bên A đảm bảo không dò hỏi mức lương cũng như các chế độ đãi ngộ của bên B đối với người lao động, ngoài ra bên A có trách nhiệm giữ bí mật về hợp đồng ký kết với bên B cũng như phí dịch vụ hàng kỳ phải thanh toán cho bên B. Nếu vi phạm bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không hoàn trả phí dịch vụ đã nhận trước tại điều 3.
6.4. Bên A sẽ không được hoàn trả phí dịch vụ trả trước của hợp đồng này nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
6.5. Sau 15 ngày, kể từ ngày hai bên tiến hành ký hợp đồng mà bên B không sắp xếp nhân sự ổn định công việc được cho bên A thì hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng và bên B có nghĩa vụ hoàn trả lại phí dịch vụ tại điều 3.
6.6. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần thương lượng, hợp tác cùng có lợi. Nếu không thành, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền. Mọi chi chí pháp lý phát sinh do bên có lỗi chịu.
6.7. Thanh lý hợp đồng:
- Trước khi hai bên hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng 1 ngày bên A phải thanh toán toàn bộ chi phí sử dụng dịch vụ cho bên B. Trong vòng 05 ngày làm việc sau đó, bên B có trách nhiệm cử nhân viên hoàn trả lại số tiền chênh lệch (nếu có) và tiền đặt cọc mà bên B đã nhận.
- Sau khi thực hiện xong các điều khoản, hợp đồng xem như đã được thanh lý.

Điều 7 : Điều khoản thi hành
7.1 Mọi sự sửa đổi, bổ sung đối với các điều khoản trong hợp đồng này phải được lập thành văn bản và ký xác nhận của cả hai bên. Khi đó, văn bản ấy được xem như là một thể thống nhất không thể tách rời và có hiệu lực thi hành như hợp đồng này.
7.2 Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình
7.3  Hai bên đã tự đọc hợp đồng, đã hiểu và đồng ý với các điều khoản trong hợp đồng và ký vào hợp đồng với nhau. Hai bên cam kết việc ký kết hợp đồng này là tự nguyện, không do ép buộc hay lừa gạt. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng sẽ chấm dứt khi các bên đã thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng và phụ lục hợp đồng kèm theo (nếu có) hoặc theo thoả thuận.
7.4 Hợp đồng này gồm bốn (04) trang, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản đều có giá trị pháp lý như nhau.
 
ĐẠI DIỆN BÊN A
Ký, họ tên
ĐẠI DIỆN BÊN B
Ký, họ tên

 
 
 
Báo giá Hướng dẫn thanh toán Hợp đồng mẫu
Đăng ký tìm việc

Đăng ký tuyển lao động
 

Thống kê truy cập

Hôm nayHôm nay : 16

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2908

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 444563

Thành viên